Styrelse

Fredrik Crafoord

Född 1969

Styrelseordförande

Utbildning
Ekonomi vid Stockholms universitet

Övriga uppdrag/befattningar
Fredrik är grundare av Crafoord Capital Partners AB.


Övriga styrelsebefattningar
Cubera Equity Holding AB, Styrelseordförande
CR Ventures AB, Styrelseordförande
Dividend Sweden AB, ledamot 


Tidigare uppdrag/befattningar
Corporate Finance på Carlsquare AB, chef
Investment Banking på HQ AB, chef
Sundal Collier, Tradingchef

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 29 december 2023
2 171 308 B-Aktier via Crafoord Capital Partners AB

Invaldes i styrelsen 2021-11-23. Styrelseordförande sedan 2022-05-12. 

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Marcus Pettersson

Född 1971

Utbildning 
Ekonomiutbildning, Oslo Business School


Övriga uppdrag/befattningar
Honorärkonsul, Sri Lanka i Göteborg


Övriga styrelsebefattningar
Xavi Solutionnode AB, styelseordförande

mySafety Holding AB, Styrelseordförande
Omilon Holding AB, styrelseledamot 
Glittertind AB, styrelseledamot 


Tidigare uppdrag/befattningar
Marcus har tidigare erfarenhet från uppdrag som styrelseledamot och chef inom sjöfarts-, rese-, hälsovårds- och transportindustrin. 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 29 december 2023

200 000 B-aktier via Berver Co AB

Invaldes i styrelsen 2022-02-21

Oberoende förhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Daniel Vargö

Född 1970

Utbildning 
Jur. kand., Uppsala universitet


Övriga uppdrag/befattningar
Advokat vid och delägare på Nord Advokater KB

Daniel är primärt fokuserad på kommersiella domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Han agerar som ombud i svenska domstolar, och i både nationella och internationella skiljeförfaranden. Han utses också regelbundet till skiljeman. Daniel är rankad av Chambers and Partners som en av de bästa tvistlösningsadvokaterna i Sverige.

Utöver sin verksamhet inom tvistlösning, ägnar sig Daniel åt rådgivning i olika affärsjuridiska frågor, inklusive kommersiella avtalsärenden, samt åt att hålla föreläsningar inom avtalsrätt.


Övriga styrelsebefattningar


Tidigare uppdrag/befattningar

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 29 december 2023
Inget innehav av finansiella instrument i Empir Group AB. 

Invaldes i styrelsen 2022-02-21

Oberoende förhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Henrik Stenström

Född 1971

Utbildning
Kandidatexamen i datavetenskap från Högskolan Väst och Högre styrelseutbildning från Styrelseakademien

Övriga uppdrag/befattningar
Henrik är investerare, managementkonsult och rådgivare via sitt bolag Norrkila AB

Övriga styrelsebefattningar
Norrkila AB, Styrelseledamot
Candela Holding AB, Styrelseordförande
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Styrelseledamot
Lampan i Uddevalla AB, Styrelseledamot
Revu AB, Styrelseledamot


Tidigare uppdrag/befattningar
Grundare av Empir med olika ledande positioner under åren 2000-2015. Under perioden 2016-2017 operativ chef för Empir Group med fokus på integration och affärsutveckling av vid den tidpunkten gjorda förvärv. Sedan 2018 investerare/rådgivare via egna bolaget Norrkila.

 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 29 december 2023
18 526 A-aktier via Norrkila AB. Vidare innehar Henrik via Norrkila ca 20 procent av rösterna i Stockfjord Invest AB som innehar 40 345 A-aktier och 640 147 B-aktier i Empir Group AB

 Invaldes i styrelsen 2022-10-06

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Samir Taha

Född 1970

Utbildning
Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Varumärkeskonsult/planerare, varumärkeskonsultation, RMI Berghs.


Övriga uppdrag/befattningar
Samir är en serieentreprenör och investerare med fokus mot fastighetssektorn och segmentet affärsutveckling av TIME och säkerhet. För närvarande är Samir, bland annat, partner och ordförande i investeringskommittén för Aros Bostadsutveckling AB, ett bostadsutvecklingsbolag noterat på Nasdaq First North Growth Market, och verksam inom Awardit AB (publ), sedan år 2000, där han för närvarande är styrelseordförande. Samir är även verksam som investerare i mindre noterade och onoterade bolag, framför allt inom fastighetssektorn och bolag verksamma inom affärsutveckling av TIME och säkerhet, med fokus på affärs- och konceptutveckling.


Tidigare uppdrag/befattningar
Samir är medgrundare av Aros Bostadsutveckling AB där han var verkställande direktör under tio år fram till 2016. Det första bolaget inom Aros-koncernen startade Samir år 2006 tillsammans med Vencom Propery Partners och Pramerica Real Estate Investors, en del av American Prudential Inc.

Under år 2007 deltog Samir i noteringen av Nordkom AB (tidigare Done Management & Systems AB) på Nasdaq First North Growth Market där han kvarstod som en av de största ägarna med styrelseuppdrag. Omdöpt till House of Friends förvärvades sedan Nordkom AB av finska Milton Group.

Vidare har Samir, bland annat, varit verkställande direktör och grundare av TT Projektering, Scarena PRoduction AB och Super Communications AB samt varit senior konsult vid Arthur Andersen och styrelseledamot för IFK Lidingö Friidrott.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Bolaget
300 000 B-aktier och 120 000 teckningsoptioner av serie TO5 via Sultanen Invest AB.


Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Thor Åhlgren

Född 1997

Utbildning
Masterexamen, Tillämpad Matematik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Kandidatexamen, Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).


Övriga uppdrag/befattningar
Arbetar med investeringar på Molcap Invest AB (publ). Verkställande direktör på TASB Invest AB och Runaware Holding AB. Vidare är Thor styrelseledamot för Auriant Mining AB, Runaware Holding AB och TASB Invest AB.


Tidigare uppdrag/befattningar
Thor har tidigare erfarenhet inom Corporate Finance och som aktiemäklare.

 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Bolaget
84 500 B-aktier och 48 000 teckningsoptioner av serie TO5 privat och via TASB Invest AB.


Oberoendeförhållanden
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Revisor

Malin Gustavsson

BDO Mälardalen AB

Inget aktieinnehav i Empir Group AB.