Styrelse

Fredrik Crafoord

Född 1969

Styrelseordförande

Utbildning
Ekonomi vid Stockholms universitet

Övriga uppdrag/befattningar
Fredrik är grundare av Crafoord Capital Partners AB.


Övriga styrelsebefattningar
Cubera Equity Holding AB, Styrelseordförande
CR Ventures AB, Styrelseordförande
Dividend Sweden AB, ledamot 


Tidigare uppdrag/befattningar
Corporate Finance på Carlsquare AB, chef
Investment Banking på HQ AB, chef
Sundal Collier, Tradingchef

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 29 december 2023
2 171 308 B-Aktier via Crafoord Capital Partners AB

Invaldes i styrelsen 2021-11-23. Styrelseordförande sedan 2022-05-12. 

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Marcus Pettersson

Född 1971

Utbildning 
Ekonomiutbildning, Oslo Business School


Övriga uppdrag/befattningar
Honorärkonsul, Sri Lanka i Göteborg


Övriga styrelsebefattningar
Xavi Solutionnode AB, styelseordförande

mySafety Holding AB, Styrelseordförande
Omilon Holding AB, styrelseledamot 
Glittertind AB, styrelseledamot 


Tidigare uppdrag/befattningar
Marcus har tidigare erfarenhet från uppdrag som styrelseledamot och chef inom sjöfarts-, rese-, hälsovårds- och transportindustrin. 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 29 december 2023

200 000 B-aktier via Berver Co AB

Invaldes i styrelsen 2022-02-21

Oberoende förhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Daniel Vargö

Född 1970

Utbildning 
Jur. kand., Uppsala universitet


Övriga uppdrag/befattningar
Advokat vid och delägare på Nord Advokater KB

Daniel är primärt fokuserad på kommersiella domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Han agerar som ombud i svenska domstolar, och i både nationella och internationella skiljeförfaranden. Han utses också regelbundet till skiljeman. Daniel är rankad av Chambers and Partners som en av de bästa tvistlösningsadvokaterna i Sverige.

Utöver sin verksamhet inom tvistlösning, ägnar sig Daniel åt rådgivning i olika affärsjuridiska frågor, inklusive kommersiella avtalsärenden, samt åt att hålla föreläsningar inom avtalsrätt.


Övriga styrelsebefattningar


Tidigare uppdrag/befattningar

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 29 december 2023
Inget innehav av finansiella instrument i Empir Group AB. 

Invaldes i styrelsen 2022-02-21

Oberoende förhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Henrik Stenström

Född 1971

Utbildning
Kandidatexamen i datavetenskap från Högskolan Väst och Högre styrelseutbildning från Styrelseakademien

Övriga uppdrag/befattningar
Henrik är investerare, managementkonsult och rådgivare via sitt bolag Norrkila AB

Övriga styrelsebefattningar
Norrkila AB, Styrelseledamot
Candela Holding AB, Styrelseordförande
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Styrelseledamot
Lampan i Uddevalla AB, Styrelseledamot
Revu AB, Styrelseledamot


Tidigare uppdrag/befattningar
Grundare av Empir med olika ledande positioner under åren 2000-2015. Under perioden 2016-2017 operativ chef för Empir Group med fokus på integration och affärsutveckling av vid den tidpunkten gjorda förvärv. Sedan 2018 investerare/rådgivare via egna bolaget Norrkila.

 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 29 december 2023
18 526 A-aktier via Norrkila AB. Vidare innehar Henrik via Norrkila ca 20 procent av rösterna i Stockfjord Invest AB som innehar 40 345 A-aktier och 640 147 B-aktier i Empir Group AB

 Invaldes i styrelsen 2022-10-06

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Revisor

Malin Gustavsson

BDO Mälardalen AB

Inget aktieinnehav i Empir Group AB.