Koncernledning 

Marcus Pettersson

CEO

Född 1971

Utbildning 
Ekonomiutbildning, Oslo Business School


Övriga uppdrag/befattningar
Honorärkonsul, Sri Lanka i Göteborg


Övriga styrelsebefattningar

Omilon Holding AB, styrelseledamot 
Glittertind AB, styrelseledamot

mySafety Holding AB, Styrelseordförande

Xavi Solutionnode AB, Styrelseordförande 


Tidigare uppdrag/befattningar
Marcus har tidigare erfarenhet från uppdrag som styrelseledamot och chef inom sjöfarts-, rese-, hälsovårds- och transportindustrin. 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 29 december 2023

200 000 B-aktier via Berver Co AB

Invaldes i styrelsen 2022-02-21

Oberoende förhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Torbjörn Nilsson

t f. CFO

Född 1967

Utbildning
Civilekonomexamen, Mälardalens högskola

Operativa uppdrag
t f CFO sedan 2022, Empir Group AB 

Tidigare operativa uppdrag
CFO 2008-2022, Empir Group AB
CFO, Nocom AB
Ekonomichef, Northern Parklife AB Ekonomichef, Smålandsbörsen Data AB

Styrelsebefattningar
TNN Konsult och Invest AB, ledamot 

mySafety Holding AB, ledamot

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 29 december 2023
63 000 B-aktier via TNN Konsult och Invest AB

Oberoende förhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.