Kalendarium

 

2024-05-14: Delårsrapport Q1 2024

2024-05-23: Årsstämma 2024

2024-08-15: Delårsrapport Q2 2024

2024-11-20: Delårsrapport Q3 2024

2025-02-18: Bokslutskommuniké 2024