Aktie och ägare

Marknadsnotering

mySafety Group B-aktier noterades på OMX Stockholmbörsens O-lista, numera Nasdaq OMX Nordic Small Cap, den 19 maj 1998.

 

Likviditetsgaranti

mySafety Group har ett likviditetsgarantiavtal med Mangold Fondkommission AB för att främja en högre likviditet samt minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i handeln med bolagets aktier. Avtalet innebär att Mangold Fondkommission AB ska utföra vissa marketmakertjänster i enlighet med Stockholmbörsens rekommendation.

 

Utdelningspolitik

mySafety Groups styrelse håller på med en strategisk översyn. Där ingår bland annat en utdelningspolicy.

Röstvärde

Det totala antalet aktier per 2024-04-24 är 18 363 533 aktier fördelat på 81 480 A-aktier och 18 282 053 B-aktier. En B-aktie berättigar till 1/10 röst. Det totala röstvärdet uppgår till 1 909 685.

Antal aktier och röstvärdet

Aktier 2024-04-24 Antal Röstvärde Andel röster (%) Andel kapital (%)
 A-aktier  81 480  81 480  4,3%  0,4%
 B-aktier  18 282 053 1 828 205  95,7%  99,6%
 Summa  18 363 533 1 909 685  100%  100%

 

Det totala antalet aktier per 2024-04-24 är 18 363 533 fördelat på 81 480 aktier av serie A och 18 282 053 aktier av serie B. Alla aktier har lika rätt till del i bolagets vinst och tillgångar. På bolagsstämma berättigar varje aktie av serie A till en (1) röst och varje aktie av serie B till en tiondels (1/10) röst.

Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Aktiekapital Aktiens nominella belopp (kr)

2024

Nyemission

  6 318 922 18 363 533 18 363 533 1,0

2023

Nyemisson

  5 228 526 12 044 611 12 044 611 1,0
2023

Nyemisson

  280 000 6 816 085 6 816 085 1,00
2023

Nyemission

  1 000 000 6 536 085 6 536 085 1,00
2019

 Minskning av aktiekapital utan indragning av aktier

    -56 703 458 5 536 085 1,00
2019

 Nyemission

14 814 991 746 5 536 085 62 239 542,90 11,24
2018

 Nyemission, förvärv

  450 000 4 529 525 50 923 272,59 11,24
2018

Nyemission

13 333 515 834 4 079 525 45 864 138,87 11,24
2018

Nyemission, kvittning 

   75 000 3 550 358  39 914 968,62 11,24

2018

Nyemission, förvärv     118 151 3 475 358

39 071 779,67

11,24

 2018

Sammanläggning av aktier 20:1 -1 013 333 -62 773 625 3 357 207 37 743 464,76 11,24

 2017

Nyemission 266 666 7 345 038 67 144 165 37 743 464,76 0,56

 2017

Nyemission   1 248 443 59 532 461 33 464 729,86 0,56

2017

Nyemission   2 304 366 58 284 018 32 762 947,89 0,56

2017

Nyemission, förvärv   2 500 000 55 979 652 31 467 604,40 0,56
2017 Nyemission   431 601 53 479 652 30 062 290,00 0,56
2017 Nyemission   3 785 146 53 048 051 29 819 675,96 0,56
2016 Nyemission, förvärv    6 000 000 49 262 905   27691947,89 0,56 
2016 Nyemission   1 137 464  43 262 905  24319193,33  0,56 
2016  Nyemission, förvärv    1 500 000  42 125 441  23679795,51  0,56  
2016  Nyemission    277 654  40 625 441  22836606,87  0,56 
2016  Nyemission, förvärv    1 200 000  40 347 787  22680530,40  0,56 
2016  Minskning av aktiekapital utan indrag av aktier      -36 715 701  22005997,50  0,56 
2016  Nyemission  400 000  14 270 653  39 147 787  58721680,50  1,50 
2016  Nyemission, kvittning    9 806 481  24 477 134 36 715 701  1,50 
2016  Nyemission, förvärv     3 428 573  14 670 653  22005979,50  1,50 
2015  Nyemission, förvärv    3 200 000  11 242 080  16 863 120  1,50
2011  Nyemission    4 021 040  8 042 080  12 063 120  1,50 
2007  Nyemission, förvärv    851 040   4 021 040  6 031 560  1,50 
1999 Nyemission, förvärv   90 000 3 170 000 4 755 000 1,50
1998 Nyemission, förvärv   80 000 3 080 000 4 620 000 1,50
1998 Omvandling av aktier 800 000 2 200 000 3 000 000 4 500 000 1,50
1997 Nyemission   1 000 000 3 000 000 4 500 000 1,50
1997 Split 20:1 1 000 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000

1,50