Investor Relations 

I januari 2018 tog koncernen namnet mySafety Group och är sedan 1998 noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap-lista, under namnet Empir B.

mySafety Group är ett noterat ägarbolag inom informationsteknik. Ägarbolaget har utan operativ verksamhet rikstäckande kapacitet med egen ledning och eget affärsfokus. Vi opererar med samtliga resultatenheter i en platt organisationsmodell utan mellanchefer, direkt med koncernledningen för flexibilitet och snabba beslut.

För mer information

Marcus Pettersson
CEO, mySafety Group AB
0730-29 99 01
marcus.pettersson@empirgroup.se

Med närhet och stora resurser.

– Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller att lyssna på kundens behov och att med en hög servicegrad fatta snabba och korrekta beslut. Vi ser också fördelarna med lokal förankring och närhet. Vi tror på stordriftsfördelar i det större företag vad gäller administration, back office systemstöd, support, upphandling och inte minst finansiering med hjälp en noterad likvid aktie. 

Kunskap genom erfarenhet.

– Vi grupperar vår totala affär och samlar vår kompetens som också är grunden för vår rapportering till aktiemarknaden. Som en rikstäckande aktör spänner vi naturligt över flera discipliner, inte minst passar vår kompetens väl för både myndigheters höga krav och inom försvarsområdet.

Med uppdrag att förändra IT-Sverige.

– Vi arbetar med det självpåtagna uppdraget att förändra IT-Sverige. Vi kan med det noterade företagets resurser erbjuda mindre aktörer möjligheten att bli en del av ett större sammanhang och samtidigt goda förutsättningar att frodas, utan att tappa den ursprungliga glöden, kreativiteten och viljan att förändras och utvecklas.